Losk

Ako...

poskladať z látkového obrúska púčik ruže?

Ako...

poskladať z uteráka labuť?

Ako...

jednoducho vyprať LEGO?

Ako...

jednoducho odstrániť nálepky?

Ako...

ozdobiť svoju práčku?

/